Verzija plugina
1.0.0
Podržana WordPress verzija
4.9.x - 5.2.x
Podržana WooCommerce verzija
3.3.x - 3.6.x
Download plugin-a

Instalacija

Postupak instalacije OTP dodatka:

 • Pristupite administratorskom panelu Vašeg WordPress sajta
 • Kliknite na dugme “Plugins” (“Dodaci” ukoliko je sajt lokalizovan na srpski jezik)
 • Kliknite na dugme “Add New” u gornjem delu stranice (“Dodaj novi” ukoliko je sajt lokalizovan na srpski jezik)
 • Kliknite na dugme “Upload Plugin” u gornjem delu stranice (“Preuzmi sa diska”/”” ukoliko je sajt lokalizovan na srpski jezik)

Ipay woo wp upload plugin

 • Kliknite na dugme “Choose File”
 • Izaberite datoteku woocommerce-ipay.zip sa vašeg diska ili USB-a
 • Kliknite na dugme “Install Now” (“Instaliraj” ukoliko je sajt lokalizovan na srpski jezik)
 • Kliknite na link “Activate” ukoliko nije zatamnjen (“Aktiviraj” ukoliko je sajt lokalizovan na srpski jezik)

U listi instaliranih dodataka pojaviće se nova stavka kao na sledećoj slici:
Ipay wp woo plugin installed
Po instalaciji plugina neophodno je izvršiti podešavanja. Na stranicu podešavanja ulazite klikom na link “Setup” (“Postavke” ukoliko je sajt lokalizovan na srpski jezik) sa slike.

Podešavanja

Do stranice sa podešavanjima OTP dodatka mozete doći na 2 načina, sledeći putanje:

 1. Plugins (“Dodaci”) , pa klik na Setup (“Postavke”) u stavki iPay payment method for wooCommerce (“iPay metoda plaćanja za wooCommerce”)
 2. WooCommerce/Settings -> Payments -> iPay – Credit Card payments over iPay (WooCommerce/Postavke -> Plaćanja -> iPay metoda plaćanja za wooCommerce)

Ipay wocommerce plugin settings

Parametri:

Nakon odabira opcije Setup/Postavke prikazaće vam se sleći ekran gde vršite parametrizaciju testne i produkcione prodavnice
ipay-woocommerce-plugin-setup

Omogući – (Eng. Enabled)

uključuje ili isključuje ovu metodu plaćanja

Naslov – (Eng. Title)

Naslov koji kupci vide u listi raspoloživih metoda plaćanja

Opis – (Eng. Description)

Opis koji kupci vide u listi raspoloživih metoda plaćanja

Logo provajdera plaćanja – (Eng. Payment provider logo)

Logo provajdera plaćanja

Logo kreditnih kartica – (Eng. Credit cards logo)

Slika sa tipovima podržanih kreditnih kartica

Pretvori u valutu plaćanja – (Eng. Convert to payment currency)

Ako koristite valute koje iPay ne može prihvatiti, možete odabrati valutu za pretvaranje iznosa pre nego što napravite zahtev za plaćanje. Za dobijanje kursa se koristi:
The Free Currency Converter API

Koriguj kurs za % – (Eng. Increase conversion rate by %)

Ako je ‘Pretvori u valutu plaćanja’ podešen da konvertuje ovde možete podesiti korekciju kursa u procentima.

Tip trgovca – (Eng. Merchant type)

Izaberite da li je na Vašem nalogu omogućeno C-O-F plaćanje ili ne. C-O-F plaćanje omogućava naplatu bez interakcije kupca, ali ukoliko kupac prethodno pristane da sačuva podatke kartice na sigurnim serverima provajdera plaćanja.

Tip platne transakcije – (Eng. Payment transaction type)

Izaberi tip transakcije. Naplata (“Sale”) znači da će sredstva sa kartice kupca biti odmah skinuta. Pre-autorizacija/Post-autorizacija (“Pre-Authorization/Capture”) – kupcu se u momentu plaćanja rezervišu sredstva na kartici ali se ne skidaju na vaš račun u tom momentu. Kada ste sigurni da možete kupcu isporučiti uslugu/robu potrebno je da uradite Post-autorizaciju (“Capture”) da bi prebacili novac na svoj račun. Ukoliko ne možete kupcu da isporučite robu/uslugu, onda možete uraditi VOID transakciju da bu kupcu odmah oslobodili rezervisan novac (ovo će svakako banka uraditi posle nekog perioda).

Vremenska zona – (Eng. Time zone)

Potrebno je da ovde izaberete vremensku zonu. Sa Srbiju je uvek Europe/Berlin.

Mod plaćanja – (Eng. Pay mode)

Ovde možete da odaberete mod plaćanja. Ukoliko sa iPay-om niste utvrdili da vam treba bilo šta drugo, koristite Pay only.

SID korisničkog naloga – (Eng. User SID)

SID korisnika naloga prodavnice. Ovo dobijate kao podatak od iPay-a.
NAPOMENA: Obično dobijate jedan SID koji je ujedno i SID korisnika i SID prodavnice (dva puta unosite isti parametar ako drugačije nije dostavljeno od iPay).

SID prodavnice – (Eng. Store SID)

SID prodavnice. Ovo dobijate kao podatak od iPay-a.
NAPOMENA: Obično dobijate jedan SID koji je ujedno i SID korisnika i SID prodavnice (dva puta unosite isti parametar ako drugačije nije dostavljeno od iPay).

ipay-moguce-greske-neuspesna-transakcija

Link za preusmeravanje forme plaćanja – (Eng. Payment form submit URL)

Link prihvatne forme plaćanja kod provajdera usluga plaćanja. Za prodavnicu u produkciji postavite link za produkciju umesto testnog. Najčešće su za test: https://test.ipg-online.com/connect/gateway/processing
a za produkciju:
https://www.ipg-online.com/connect/gateway/processing
Ovi linkovi mogu varirati od navedenog, ali svakako ćete dobiti tačne linkove za vas od iPay-a.

Link do COF servisa – (Eng. COF service URL)

Link servisa koji izvršava C-O-F transakcije bez interakcije korisnika preko HostedDataID-a.

Korisničko ime COF naloga – (Eng. COF account username)

Kosiničko ime za pristup servisu koji izvršava C-O-F transakcije bez interakcije korisnika preko HostedDataID-a. Ovaj podatak ćete dobiti od iPay-a.

Lozinka COF naloga – (Eng. COF account password)

Lozinka (tajna) za izvršenje C-O-F transakcija (HostedDataID) preko servisa. Ovaj podatak ćete dobiti od iPay-a.

Sačuvaj podatke kreditne kartice na sigurnim serverima provajdera plaćanja – (Eng. Save Credit Card data on provider servers)

(neophodno za C-O-F naplatu/required for COF operations)Možete da odaberete da se ovo čuva bez pitanja ili uz pristanak kupca. Takodje je moguće i potpuno isključiti ovu opciju. NAPOMENA: Ovo je neophodno uključiti za C-O-F transakcije. U C-O-F režimu služiće da sačuva broj i datum isteka kartice da kupac ne bi morao da unosi ponovo pri drugoj i svakoj narednoj kupovini od Vas. Ovi podaci se čuvaju kod PCI DSS compliant provajdera (FIRST DATA).

Poruka odricanja od odgovornosti – (Eng. Disclaimer message)

Ovde možete navesti poruku odricanja od odgovornosti. Ovaj tekst, iako je parametar, provlači se kroz rutinu za prevod pa ga po potrebi možete lokalizovati.

Za uspešnu prodaju promeni status narudžbine u – (Eng. Order status for successful sale)

Ovde možete izabrati status narudžbe posle uspešne prodaje.

Za uspešnu pre-autorizaciju promeni status narudžbine u – (Eng. Order status for successful pre-authorization)

Ovde možete izabrati narudžbe ordera posle uspešne pre-autorizacije.

Za uspešnu VOID transakciju promeni status narudžbine u – (Eng. Order status for successful VOID transaction)

Ovde možete izabrati status narudžbe posle uspešne VOID transakcije.

Za neuspešna plaćanja promeni status narudžbine u – (Eng. Order status for failed payment)

Ovde možete izabrati status narudžbe posle neuspešnog plaćanja

Automatski preusmeri korisnika na plaćanje – (Eng. Auto-submit user to payment url)

Obeležite ovu opciju da bi preskočili zadnji korak pre slanja kupca na stranu unosa kartice. Nemojte koristiti ovo ukoliko korisnik ima opcije na toj strani ili treba da pročita tekst odricanja od odgovronosti.

Omogući samo za IP-jeve – (Eng. Allow only for IPs)

Ova opcija je samo za Administratore i koristi se za pilot testiranje kada je naplata karticama dostupna samo za određenu IP adresu npr. želite da testirate u produkciji i da se ova opcija naplate vidi samo za vaš računar pre nego što dozvolite svim Kupcima

I-pay woocommerce setup opcije

Podešavanja

Da bi plugin mogao da funkcioniše neophodno je da Vaš web-server zadovoljava sledeće uslove:

 • Ima instaliranu CURL biblioteku
 • Ima instalirane PHP-CURL, PHP-GD, PHP MB-STRING biblioteke
 • Sam server može pristupati sadržaju sa interneta (ima potrebna internet podešavanja i nije namerno blokiran odlazni port 80/443).