Instant plaćanje IPS QR kodom korisnicima pruža mogućnost da mobilnim telefonom plate robu, uslugu ili račun skeniranjem IPS QR koda koji se generiše tokom online kupovine.

Narodna banka Srbije je operater IPS NBS sistema, koji obezbeđuje pružaocima platnih usluga izvršavanje pojedinačnih instant transfera odobrenja (instant plaćanja) 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji, 365 dana u godini (24/7/365), tj. u bilo koje doba dana tokom svakog dana u godini, i to skoro trenutno, odnosno u roku od svega nekoliko sekundi.
IPS NBS sistem počeo je rad 22. oktobra 2018. godine i njegov način rada, funkcionalnosti, kao i primenjena tehničko-tehnološka rešenja, u skladu su sa aktuelnim, najmodernijim trendovima koji se primenjuju u oblasti platnih sistema. Više o IPS-u možete saznati na sajtu Narodne banke.