iPay See d.o.o. je prva instituicija elektronskog novca u Srbiji licencirana od strane Narodne banke Srbije.

iPay je dugogodišnji partner OTP banke i u saradnji sa OTP bankom omogućava prihvatanje DinaCard, MasterCard, Maestro i Visa kartica, kako za startup kompanije tako i za kompanije koje traže kastomizovana rešenja i dodatnu fleksibilnost i podršku pirlikom integracije kartičnih plaćanja.