Funkcionalnost koja najbrže raste kada je u pitanju online kupovina jer omogućava korisnicima da ne moraju svaki put da unose podatke o platnoj kartici na online prodavnici na kojoj često kupuju.