Verzija plugina
1.0.0
Podržana Joomla verzija
3.9.18
Podržana Virtuemart verzija
3.4.2.
Download plugin-a

Instalacija

 • Proverite da li je na Vašem serveru aktiviran modul php-curl. U Joomla kotrolnoj tabli Sistem/Sistem Infomacije/PHP Informacije. Ukoliko je CURL aktivan videćete ovo:

Ipay-joomla-modul-php-curl
Ukoliko nije osigurajte da je instaliran i aktivan.

 • U Joomla kotrolnoj tabli idite u : Ekstenzije / Uređivanje ekstenzija / Instaliraj i uđite u tab: “Otpremi datoteku paketa”
 • Izaberite i pokrenite instalaciju ili dovucite ZIP fajl koji ste dobili

Ipay-joomla-otpremanje-ekstenzije

 • U Joomla kotrolnoj tabli idite u VirtueMart/Metode Plaćanja.
 • Kliknite na dugme “Novo”. Potom popunite osnovne podatke medode plaćanja.

Ipay-joomla-osnovni-podaci-metode-placanja
Dajte ime metodi plaćanja. Ovo ime će se prikazivati u listi metoda plaćanja na sajtu.
U polje Sef alijas unesite “ipay”.
Bitno je da izaberete iPay metodu u padajućoj listi za odabir metode plaćanja.
Polje “Objavi” (Published) određuje da li je metoda aktivna ili ne na sajtu
Ne morate odmah podesiti metodu da bude aktivna, već to možete uraditi kad unesete sve parametre kasnije.

Možete na ovoj strani opcono uneti opis metode za korisnike, izabrati poziciju metode u listi metoda (List Order) i grupe korisnika kojima je dostupna metoda.

Valuta (Currency) mora biti “Srpski dinar” ukoliko nemate neke posebne tehničke mogućnosti definisane ugovorom.

 • Sačuvajte ova podešavanja da bi mogli da pristupite podešavanju parametara
 • Plugin plaćanja je sada instaliran i možete pristupiti podešavanjima

Podešavanja

 • Podešavanjim se pristupa preko Joomla kontrolne table: VirtueMart/Metode Plaćanja, pa onda odabir metode plaćanja koju ste definisali da koristi iPay plugin.

Ipay-joomla-podesavanje-metode-placanja
Ipay-joomla-podesavanje-ipay-see

Parametri:

Tip trgovca – (Eng. Merchant type)

Izaberite da li je na Vašem nalogu omogućeno C-O-F plaćanje ili ne. C-O-F plaćanje omogućava naplatu bez interakcije kupca, ali ukoliko kupac prethodno pristane da sačuva podatke kartice na sigurnim serverima provajdera plaćanja.

Korisnički SID – (Eng. User SID)

SID korisnika naloga prodavnice. Ovo dobijate kao podatak od iPay-a.
NAPOMENA: Obično dobijate jedan SID koji je ujedno i SID korisnika i SID prodavnice (dva puta unosite isti parametar ako drugačije nije dostavljeno od iPay).

SID prodavnice se razlikuje od mog korisničkog SID-a – (Eng. Stored SID different from my SID)

Ukoliko ovo jeste slucaj postaviti na DA (“Yes”)

SID prodavnice – (Eng. Store SID)/p>

SID prodavnice. Ovo dobijate kao podatak od iPay-a.
NAPOMENA: Obično dobijate jedan SID koji je ujedno i SID korisnika i SID prodavnice (dva puta unosite isti parametar ako drugačije nije dostavljeno od iPay).

Deljena tajna – (Eng. Shared secret)

“Shared secret (form redirect)”): Ovde je potrebno uneti ‘shared secret’ podatak koji dobijate od iPay-a putem SMS poruke.
NAPOMENA: Proverite da li je ‘shared secret’ dobro unet i posebno obratite pažnju na specijalne karaktere u suprotnom ćete dobijati sledeću grešku

Ipay-joomla-neuspesna-transakcija

Link za redirekciju kod plaćanja – (Eng. Payment form submit URL)

Link prihvatne forme plaćanja kod provajdera usluga plaćanja. Za prodavnicu u produkciji postavite link za produkciju umesto testnog. Najčešće su za test: https://test.ipg-online.com/connect/gateway/processing,
a za produkciju> https://www.ipg-online.com/connect/gateway/processing
Ovi linkovi mogu varirati od navedenog, ali svakako ćete dobiti tačne linkove za vas od iPay-a.

Link COF API servisa – (Eng. COF service URL)

Link servisa koji izvršava C-O-F transakcije bez interakcije korisnika preko HostedDataID-a.

COF API korisničko ime – (Eng. COF account username)

Kosiničko ime za pristup servisu koji izvršava C-O-F transakcije bez interakcije korisnika preko HostedDataID-a. Ovaj podatak ćete dobiti od iPay-a.

COF API lozinka – (Eng. COF account password)

Lozinka (tajna) za izvršenje C-O-F transakcija (HostedDataID) preko servisa. Ovaj podatak ćete dobiti od iPay-a.

Tip platne transakcije – (Eng. Payment transaction type)

Izaberi tip transakcije. Naplata (“Sale”) znači da će sredstva sa kartice kupca biti odmah skinuta. Pre-autorizacija/Post-autorizacija (“Pre-Authorization/Capture”) – kupcu se u momentu plaćanja rezervišu sredstva na kartici ali se ne skidaju na vaš račun u tom momentu. Kada ste sigurni da možete kupcu isporučiti uslugu/robu potrebno je da uradite Post-autorizaciju (“Capture”) da bi prebacili novac na svoj račun. Ukoliko ne možete kupcu da isporučite robu/uslugu, onda možete uraditi VOID transakciju da bu kupcu odmah oslobodili rezervisan novac (ovo će svakako banka uraditi posle nekog perioda).

Osveži krus pre plaćanja – (Eng. Update exchange rate)

Ukoliko se ova opcija aktivira kurs u bazi će biti osvežen pre transakcije. Za dobijanje kursa se koristi: https://cdn.payments.holest.com/exchangerate.php?from=EUR&to=RSD

Unesi korekciju u % – (Eng. Increase conversion rate by %)

Ako je ‘Osveži krus pre plaćanja’ uklučen ovde možete da podesite korekciju kursa u procentima.

Sačuvaj podatke kreditne kartice na sigurnim serverima provajdera plaćanja – (Eng. Save Credit Card data on provider servers)

(neophodno za C-O-F naplatu/required for COF operations) Možete da odaberete da se ovo čuva bez pitanja ili uz pristanak kupca. Takodje je moguće i potpuno isključiti ovu opciju. NAPOMENA: Ovo je neophodno uključiti za C-O-F transakcije. U C-O-F režimu služiće da sačuva broj i datum isteka kartice da kupac ne bi morao da unosi ponovo pri drugoj i svakoj narednoj kupovini od Vas. Ovi podaci se čuvaju kod PCI DSS compliant provajdera (FIRST DATA).

Poruka odricanja od odgovornosti – (Eng. Disclaimer message)

Ovde možete navesti poruku odricanja od odgovornosti. Ovaj tekst, iako je parametar, provlači se kroz rutinu za prevod pa ga po potrebi možete lokalizovati.

Status narudžbine posle uspelog plaćanja – (Eng. Successful sale order status)

Ovde možete podesiti status narudžbine koji treba postaviti posle uspešne naplate ili post-autorizacije.

Status narudžbine posle uspele pre-autorizacije – (Eng. Successful PreAuthorization order status)

Ovde možete podesiti status narudžbine koji treba postaviti posle uspešne pre-autorizacije.

Status narudžbine posle uspešne VOID transakcije – (Eng. Order status for successful void transaction)

Ovde možete podesiti status narudžbine koji treba postaviti posle neuspešne naplate ili post-autorizacije.

Status narudžbine posle neuspelog plaćanja – (Eng. Failed payment status)

Ovde možete podesiti status narudžbine koji treba postaviti posle neuspešne naplate ili post-autorizacije.

Napredna podešavanja:

Automatski preusmeri korisnika na plaćanje – (Eng. Auto-proceed with the payment)

Ukoliko se aktivira ova opcija korisnik neće morati da klike na dugme za plaćanje već će automatski biti preusmeren na plaćanje.

Mod plaćanja – (Eng. Pay mode)

Ovde možete da odaberete mod plaćanja. Ukoliko sa iPay-om niste utvrdili da vam treba bilo šta drugo, koristite Pay only.

Dodaj detalje narudžbine u log transakcije – (Eng. Include order details with transaction log)

Ukoliko se aktivira detalje narudžbine će biti dobiti logu transakcije

Prikaži ovu metodu plaćanja samo klijentima sa sledećim IP-jevima – (Eng. Show this payment method only to the clients with following IP-s)

(koriste administratori za testiranje/for testing by site administrator/tech support) Unosom vaše trenutne IP adrese ili IP adresa Vaših saradnika krijete metodu plaćanja od svih ostalih posetioca. Samo kosrisnici sa datim IP adresama moćiće da vide metodu plaćanja na sajtu. Ovo je pogondo u fazi testiranja ukoliko je sajt već aktivan.

Premosti iznos plaćanja – (Eng. Override checkout amount)

Prilikom procesa validacije trgovca neki test slučajevi zahtevaju da se koristi određeni tačan iznos. Možete koristiti ovo polje da bi premostili stvani iznos naprudzbine (uključujući i konverziju valute ako postoji)

Parametri:

 • Logos
 • Payment Info
 • Countries
 • Minimum Amount
 • Maximum Amount
 • Fee per transaction
 • Fee or cashback in percent of the total amount.
 • Tax

su podrazumevani za svaku metodu plaćanja u VirtueMart-u i njihove vredosti tretira sam VirtueMart.

Prevod

Ini prevode možete naći na putanji:

(folder sajta)/plugins/vmpayment/ipay_pay_for_vm/language/(tag jezika)/

Rad sa dodatkom

Ukoliko je sve podešeno pravilno na Vašem sajtu pojaviće se opcija plaćanja iPay metodom.
Ipay-joomla-modul-select-payment
Dodatak se integriše u Virtuemart i daje sve opcije osim Return/Refund-a (Povrat novca) – on se mora raditi sa Virtuelnog Terminala provajdera placanja.
Ipay-joomla-modul-transaction-log
Kada koroz backend Virtuemarta pristupite detaljima narudzbine kod koje je metoda plaćanja iPay dobićete dodatne opcije u donjem desnom uglu.
Ipay-joomla-modul-additional-options
Ukoliko je tip transakcije pri kupovini bio “Naplata” (Sale) dobićete opciju VOID. Ukoliko je tip transakcije pri kupovini bio pre-autorizacija dobićete opcije “Capture/PostAuth” i “Void”.

Ukoliko imate mogućnost C.O.F. naplate i pod uslovim da je kupac prihvatio da se podaci njegove kartice sacuvaju za COF naplatu imaćete opciju “Naplati” (Charge) pod uslovom da pre toga nije izvršena druga transakcija.

Set mogućih opcija biće u skladu sa prethodno izvršenim transakcijama. Ukoliko npr. uradite VOID transakciju više nećete nećete imati mogućnost drugih transakcija.
Na dnu strane pregleda narudžbine imaćete podatke izvršenih transakcija.
Ipay-joomla-modul-payment-overview

Trgovci sa C-O-F opcijom plaćanja

Trgovci sa C-O-F opcijom plaćanja mogu vršiti naplatu sa kartica bez neposredne intervencije kupca ukoliko je kupac prethodno dao saglasnost za to.
Dodatak ce sam prepoznati situacije kada je moguće izvršiti C.O.F naplatu ili VOID transakciju.
Ukoliko je kupac na sajtu i zeli da izvrsi novo plaćanje, a prethodno je dao saglasnost za čuvanje podataka, naplata će se izvrsiti bez unosa kartice.
Ukoliko postoji problem ili nema saglasnosti biće normalno preusmeren na formu za unos podataka kartice.

Virtuemart nema mogućnost kreiranja naružbina u backendu (ukoliko nemate poseban dodatak drugog proizvođača).
Uobičajna praksa je da ukoliko postoji potreba da se na ovaj naćin kreira narudžbina operater sajta kreira proudzbinu tako što normalno koristi frontend kao i posetioci. Da bi mogli da izvršite C.O.F. naplatu po ovako kreiranoj narudžbini neophodno je da navedte odgovarajuci email kupca u podacima na naplatu. Ukoliko u C.O.F. podaci kartice kupca ažurni i postoji sacuvana saglanost i kartica je i dalje važeća izvršiće se C.O.F. naplata bez prisutnosti kupca.

Ipay-joomla-modul-invoice
Ukoliko C.O.F. podaci nisu ažurni opcija dugme za plaćanje će se videti i klik na njega odvešće Vas na stranu za unos kartice kod provajdera plaćanja. Mora u ovom slučaju da trazite od klijenta da svojom intervencijom obnovi sačuvane podatke.

Ipay-joomla-modul-thank-you-for-your-order
C-O-F podaci se dobijaju kalkulacijom. Vezani su za kombinaciju email-a kupca i domena. Neće biti upotrebivi na drugom domenu ili ukoliko klijent upotrebi drugu email adresu. U tom slučaju kupac ponovo mora da da saglasnost sa novim email-om ili na novom domenu vaseg sajta.

C-O-F i obični trgovci

Povrat novca (“Return/Refund”) se ne može izvršiti sa sajta.
Morate to uraditi sa portala prodavca (test.ipg-online.com/vt/login/ ili www.ipg-online.com/vt/login/), a posle ažurirati tu informaciju u detaljima porudžbine na vašem sajtu.

Tehnički problemi

Da bi plugin mogao da funkcioniše neophodno je da Vaš web-server zadovoljava sledeće uslove:

 • Ima instaliranu CURL biblioteku
 • Ima instalirane PHP-CURL, PHP-GD, PHP MB-STRING biblioteke
 • Sam server može pristupati sadržaju sa interneta (ima potrebna internet podešavanja i nije namerno blokiran odlazni port 80/443).

U trenutku razvoja modula aktuelna verzija Virtemarta je 3.4.2.
Podrška za budiće verzije će biti dostupna i ako primetite da postoji problem molimo prijavite na ecommerce@otpsrbija.rs

Dodatak bi trebao raditi i sa svim verzijama VirtueMart-a 3.